Registration and Other Practical Information / Clárú agus Eolas Praiticiúil eile

Important Dates / Dátaí Tábhachtacha:

Deadline for registration / Sprioc le clárú: 01.11.2019.

Late registration / Clárú deireanach: 02. – 25.11.2019.

Deadline for presenter registration / Sprioc chlárúcháin do chainteoirí: 25.10.2019.

Registration link / Nasc le clárú: https://nuigalwayiraal.clr.events

Conference Fees / Táillí na Comhdhála (including lunch and coffees / lón agus caife san áireamh): –Registration /Clárú:

70 euro for IRAAL members / 70 euro do bhaill IRAAL

(35 euro for full-time students, retired, unwaged /35 euro do mhic léinn lán ama, daoine ar scor agus iad siúd gan tuarastal);

115 euro for non-IRAAL members / 115 euro do dhaoine nach baill IRAAL iad

(60 euro for full-time students, retired, unwaged / 60 euro do mhic léinn lán ama, daoine ar scor agus iad siúd gan tuarastal).

Late registration (until 28th November) / Clárú deireanach (go dtí 28 Samhain) 80 euro for IRAAL members / 80 euro do bhaill IRAAL

(40 euro for full-time students, retired, unwaged / 40 euro do mhic léinn lán ama, daoine ar scor agus iad siúd gan tuarastal).

125 euro for non-IRAAL members / 125 euro do dhaoine nach baill IRAAL iad

(65 euro for full-time students, retired, unwaged / 65 euro do mhic léinn lán ama, daoine ar scor agus iad siúd gan tuarastal).

Link to payment to follow. / Beidh nasc le híocaíocht a dhéanamh ar fáil go luath.

Please, visit www.iraal.ie/membership to become an IRAAL member. / Téigh chuig www.iraal.ie/membership le clárú le IRAAL.

PRACTICAL INFORMATION / EOLAS PRAITICIÚIL:

CONFERENCE VENUE: Moore Institute, Hardiman Building, NUI Galway Main Campus. Number 12 on Map: http://tiny.cc/27kk4y / IONAD NA COMHDHÁLA: Institiúid de Mórdha, Áras Uí Argadáin, OE Gaillimh. Uimhir 12 ar an léarscáil: http://tiny.cc/27kk4y

Travel: How to get to NUI Galway – http://tiny.cc/hclk4y / Taisteal: Cén chaoi le teacht chuig OE Gaillimh? – http://tiny.cc/hclk4y

PARKING is FREE on Campus so if you plan on coming by car: P&D map – http://tiny.cc/palk4y / Tá PÁIRCEÁIL SAOR IN AISCE ar fáil ar an gCampas: Léarscáil Í & T – http://tiny.cc/palk4y.

Accommodation / Lóistín

We are not affiliated to any specific hotels or bed and breakfast. Please book in advance as Galway is a busy tourist city on the weeks previous to Christmas. / Níl muid nasctha le hóstáin ná tithe lóistín ar leith i nGaillimh. Déan cinnte do chuid lóistín a chur in áirithe in am de bharr go mbíonn Gaillimh an-ghnóthach sna seachtainí roimh an Nollaig.