Registration and Other Practical Information / Clárú agus Eolas Praiticiúil eile

Important Dates / Dátaí Tábhachtacha:

Deadline for registration / Sprioc le clárú: 01.11.2019.

Late registration / Clárú deireanach: 02. – 25.11.2019.

Deadline for presenter registration / Sprioc chlárúcháin do chainteoirí: 25.10.2019.

Registration link / Nasc le clárú: https://nuigalwayiraal.clr.events

Conference Fees / Táillí na Comhdhála (including lunch and coffees / lón agus caife san áireamh): –Registration /Clárú:

70 euro for IRAAL members / 70 euro do bhaill IRAAL

(35 euro for full-time students, retired, unwaged /35 euro do mhic léinn lán ama, daoine ar scor agus iad siúd gan tuarastal);

115 euro for non-IRAAL members / 115 euro do dhaoine nach baill IRAAL iad

(60 euro for full-time students, retired, unwaged / 60 euro do mhic léinn lán ama, daoine ar scor agus iad siúd gan tuarastal).

Late registration (until 20th November) / Clárú deireanach (go dtí 20 Samhain) 80 euro for IRAAL members / 80 euro do bhaill IRAAL

(40 euro for full-time students, retired, unwaged / 40 euro do mhic léinn lán ama, daoine ar scor agus iad siúd gan tuarastal).

125 euro for non-IRAAL members / 125 euro do dhaoine nach baill IRAAL iad

(65 euro for full-time students, retired, unwaged / 65 euro do mhic léinn lán ama, daoine ar scor agus iad siúd gan tuarastal).

Link to payment to follow. / Beidh nasc le híocaíocht a dhéanamh ar fáil go luath.

Please, visit www.iraal.ie/membership to become an IRAAL member. / Téigh chuig www.iraal.ie/membership le clárú le IRAAL.

PRACTICAL INFORMATION / EOLAS PRAITICIÚIL:

CONFERENCE VENUE: Moore Institute, Hardiman Building, NUI Galway Main Campus. Number 12 on Map: http://tiny.cc/27kk4y / IONAD NA COMHDHÁLA: Institiúid de Mórdha, Áras Uí Argadáin, OE Gaillimh. Uimhir 12 ar an léarscáil: http://tiny.cc/27kk4y

Travel: How to get to NUI Galway – http://tiny.cc/hclk4y / Taisteal: Cén chaoi le teacht chuig OE Gaillimh? – http://tiny.cc/hclk4y

There is NO FREE PARKING on Campus so if you plan on coming by car, please look for the Pay and Display parking spaces and pay your fee before coming to your talk: P&D map – http://tiny.cc/palk4y / NÍL AON PHÁIRCEÁIL SAOR IN AISCE ar an gCampas; mar sin úsáid, le do thoil, na meaisíní agus na spásanna ‘Íoc agus Taispeáin’ sula dtagann tú chuig na cainteanna: Léarscáil Í & T – http://tiny.cc/palk4y.

Accommodation / Lóistín

We are not affiliated to any specific hotels or bed and breakfast. Please book in advance as Galway is a busy tourist city on the weeks previous to Christmas. / Níl muid nasctha le hóstáin ná tithe lóistín ar leith i nGaillimh. Déan cinnte do chuid lóistín a chur in áirithe in am de bharr go mbíonn Gaillimh an-ghnóthach sna seachtainí roimh an Nollaig.